top of page

Mediator firmowy jako sposób na wewnątrzorganizacyjne konflikty - od drobnych nieporozumień po mobbing, dyskryminacje i inne niepożądane zjawiska w firmach.

GettyImages-170576073_edited_edited.jpg

Pracownicy uczestniczący w sporach prowadzą niekończące się dyskusje. Piszą elaboraty mailowe, budują koalicje, szukają sprzymierzeńców dla własnych racji, zbierają dowody na swoją korzyść... Jednym słowem, poświęcają sporo czasu i uwagi angażując się w problem, a nie w jego rozwiązanie, nie mówiąc już o wykonywanej pracy.

 

Czym jest konflikt dla organizacji?

Konflikty wewnątrz organizacji są nieuniknione, a każdy z nich wiąże się z istotnymi konsekwencjami - straty czasowe, finansowe, trudne emocje wpływające na atmosferę w pracy.

Przy zarządzaniu kryzysami wewnętrznymi warto korzystać z instytucji mediacji, która stanowi efektywną alternatywę dla postępowania sądowego - można  oczywiście wesprzeć się zewnętrznym mediatorem (np. z listy mediatorów prowadzonej przez prezesa Sądu Okręgowego), za wyborem którego przemawia z pewnością doświadczenie i przygotowanie oraz pewnie większa bezstronność (jest osobą obcą) i neutralność wobec przedmiotu sporu.

Niezależnie od zewnętrznego wsparcia mediacyjnego warto rozważyć wyposażenie pracownika (lub zespołu pracowników) swojej firmy w umiejętności pozwalające na profesjonalną pracę z konfliktami.

Dlaczego warto mieć w swojej firmie mediatora?

  1. Mediator, jako osoba z grona pracowników, najlepiej rozumie specyfikę firmy. Dzięki temu jest w stanie zauważyć pierwsze symptomy konfliktu. Zmierzenie się z nieporozumieniem we wczesnym stadium chroni firmę przed poważnymi zarzutami (np. o mobbing czy dyskryminację). Daje to Twojej firmie znaczne oszczędności finansowe, czasowe i o charakterze emocjonalnym.

  2. Dzięki poufności mediacji, konflikty rozwiązywane są dyskretnie, co pozwala Twojej firmie chronić wizerunek.

  3. Dzięki bezstronności i neutralności mediatora strony same wypracowują porozumienie spełniające ich oczekiwania i potrzeby. To sprawie, że przestrzegają je znacznie chętniej niż wtedy, gdy jest ono narzucone odgórnie. Rozwiązanie to daje pracownikom poczucie sprawczości i wpływu na własną sytuację, a Twojej firmie większą stabilizację.

  4. Dzięki wprowadzeniu w życie instytucji mediacji, w firmie rozwija się kultura otwartości i dialogu. Zmienia się sposób postrzegania konfliktu (z wielu perspektyw, szerzej). Znika m.in. potrzeba anonimowego zgłaszania nieprawidłowości (sygnaliści), poprawia się komunikacja wewnętrzna i relacje między pracownikami. To daje Twojej firmie bezpieczeństwo – możecie skupić się na biznesie, oszczędzając czas i środki finansowe przeznaczane na kwestie wewnątrzorganizacyjne.

  5. Mediator firmowy wspiera strony w dojściu do porozumienia i tym samym buduje wśród pracowników przekonanie, że odpowiednie zarządzanie konfliktami może stać się motorem zmiany na lepsze.

Jak mogę pomóc?

Osoby zainteresowane rozwijaniem umiejętności mediowania konfliktów firmowych zapraszam do kontaktu. Oferuję kurs na mediatora firmowego łączący w sobie konkretną i jasną strukturę (bazującą na anglosaskim wariancie mediacji wewnątrzorganizacyjnych) z uważną komunikacją (opartą na modelu Nonviolent Communication Marshalla Rosenberga), pozwalajacą na usłyszenie potrzeb stojących za wszelkimi komunikatami wypowiadanymi przez strony (sarkazmem, ironią, krytyką, obwinianiem, zawstydzaniem). Kurs łączy w sobie elementy wiedzy o konflikcie, zasady i strukturę mediacji, podstawowe założenia NVC, mediacje grupowe (dialogi naprawcze), grupowe podejmowanie decyzji, a ponadto elementy pracy coachingowej (conflict coaching) i podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (TSR).

 

Małgorzata Szwedowska

malgorzata@szwedowska.pl

tel. +48 608 197 963

Spotkania odbywają się w Warszawie, w miejscu ustalonym ze stronami

bądź w Kancelarii Adwokackiej na ul. Łowickiej 51 lok.32

Istnieje możliwość odbywania sesji mailowo, telefonicznie lub przy użyciu aplikacji typu skype/zoom.

 

© szwedowska.com. All rights reserved.

bottom of page